Nov
14
9:00 AM09:00

Digital Workplace Arena 2018

Strategier och design av den digitala arbetsplatsen – skapa en effektiv digital miljö med användaren i centrum

Henrik Gustafsson kommer att vara en speciellt inbjuden till Digital Workplace Arena 2018 och kommer att prata om strategi och design av den digitala arbetsplatsen: 

  • En väl fungerande digital arbetsplats är förutsättningen för att lyckas med digitaliseringen av en verksamhet

  • Dåligt planerade digitala arbetsmiljöer leder till frustration och ineffektivitet hos medarbetarna

  • Vägen framåt innebär att utforma smarta digitala tjänster som lyfter medarbetarna utifrån ett modernt designtänkande och en strategisk helhetssyn


Screen Shot 2018-10-17 at 15.07.36.png
View Event →