Den digitala arbetsplatsen & MEDARBETARUPPLEVELSEN

En kurs särskilt utformad för kommuner och städer

Många organisationer planerar för eller genomför just nu initiativ för att nya digitala arbetssätt och tjänster såsom Microsoft Office 365 med Teams. För att inte dessa initiativ ska falla platt och förvärra situationen för medarbetarna behöver man ta ett strategiskt helhetsgrepp över den digitala arbetsplatsen och den digitala medarbetarupplevelsen. Utmaningen är särskilt stor i stora organisationer med komplexa och ofta väsensskilda verksamheter, såsom kommuner och städer.

För att hjälpa svenska kommuner och städer med denna utmaning erbjuder vi nu en tvådagarskurs som är särskilt framtagen för dem. Det första kurstillfället är i Malmö den 29-30:e augusti 2019.

KURSENS SYFTE OCH INNEHÅLL

Kursen syfte är att ge dig som deltagare färdigheter kring hur man tar fram en strategi för den digitala arbetsplatsen. Den följer processen som beskrivs i boken Den digitala arbetsplatsen.

Under de två kursdagarna kommer att lära dig hur du gör följande:

  1. Starta upp strategiarbetet på rätt sätt med intressent- och mognadsanalys

  2. Beskriva nuläget för den digitala arbetsplatsen genom kartläggning av användargrupper, digitala tjänster och förmågor och digitala plattformar

  3. Definiera ett börläge för den digitala arbetsplatsen med vision, mål, användargruppernas övergripande behov samt vilka tjänster och förmågor som behövs för att möta dessa

  4. Utföra en gapanalys och ta fram en färdplan för att uppnå börläget

Till din hjälp har du förutom kursledarna även en arbetsbok som är fylld med mallar och vägledande exempel.

Vi utlovar både intressanta diskussioner och roliga och lärorika övningar. Tänk på att om din organisation är igång med eller på väg att starta upp ett strategiskt arbete kring den digitala arbetsplatsen så kan det vara en fördel att ni är flera personer från samma organisation som deltar.

OM KURSLEDARNA

IMG_9001.JPG

Kursen leds av Oscar Berg och Henrik Gustafsson, författarna av boken Den digitala arbetsplatsen - Strategi och design. Både Oscar och Henrik är erfarna konsulter med lång erfarenhet av att utveckla digitala arbetsplatser och digitala arbetssätt och arbetar dagligdags med att hjälpa organisationer inom alla branscher och sektorer med dessa problemställningar. Så vi kan utlova färska exempel och insikter!


ANMÄLAN TILL KURSEN 29-30 AUGUSTI 2019 I MALMÖ

Datumen för kursen i Malmö är 29-30 augusti 2019 och anmälan är öppen. Kostnaden är 15 990 kr plus moms. Du anmäler dig genom att besvara frågorna i formuläret som du öppnar via knappen nedan.

FRÅGOR & SVAR OM KURSEN

När och var hålls kursen?

Kursen kommer hållas i Malmö den 29-30 augusti 2019. Vi kommer hålla till i en ändamålsenlig lokal centralt i Malmö. Mer information om lokal ges till de som anmäler sig.

Hur länge pågår kursen?

Kursen håller på i två dagar och börjar kl 09.00 och avslutas 16.00 båda dagarna.

Vad kostar kursen?

Kursen kostar 15 990 kr plus moms.

Hur många platser finns det?

Antalet platser är begränsat, maximalt tar vi in 20 deltagare, och det är först till kvarn som gäller om du vill garantera plats på kursen.

När senast måste jag anmäla mig?

Anmälan stänger två (2) veckor innan kursstart, det vill säga den 15:e augusti 2019.

När får jag besked om jag kommit in?

Direkt efter att du anmält dig får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan. Vi återkommer därefter så snart som möjligt till dig via mejl och bekräftar din plats.

Behöver jag förbereda något innan kursstarten?

Det kan vara bra att ha läst eller i alla fall bekantat dig med metodiken som beskrivs i boken Den digitala arbetsplatsen eftersom du då har större förutsättningar att tillgodogöra dig kursen. Om du anmäler dig till kursen kommer du dock få ett introducerande material en tid innan kursen börjar.

När kommer fakturan?

Fakturan på kursavgiften kommer per post eller mejl ett par veckor efter att din anmälan blivit registrerad hos oss. Kursen betalas alltid i förskott och betalningsfristen är 30 dagar.

Jag har fått förhinder, vad gör jag?

Du kan alltid överlåta din deltagarplats till en kollega. Meddela oss detta per mail.

Vad ingår i kursen?

I kursavgiften ingår lunch och fika under båda dagarna, dokumentation av kursens innehåll, ett signerat exemplar av boken Den digitala arbetsplatsen samt den tillhörande arbetsboken.


OMDÖMEN FRÅN TIDIGARE KURSDELTAGARE

Mycket nöjd med innehållet. Bra mix av metod och erfarenhet.
Lärt mig verktyg för att driva en framåtriktad workshop med fokus på förändring och möjligheter.
Fem stjärnor. Mycket bra helhet! Bra upplevelse! Tydliga exempel!
Roliga sätt att arbeta med utveckling.
Bra tempo, innehåll och diskussioner.